خانه » میراث فرهنگی » مرمت اصولی سی سه پل اصفهان

مرمت اصولی سی سه پل اصفهان

در پی انتشار گزارش های تصویری از مرمت غیر اصولی از سی سه پل مسئولین امر تصمیماتی در خصوص مرمت اصولی این پل گرفته اند که در حال اجرا است.

در پی انتشار گزارش های تصویری از مرمت غیر اصولی از سی سه پل مسئولین امر
تصمیماتی در خصوص مرمت اصولی این پل گرفته اند که در حال اجرا است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه<br />
 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازدیدها 1,686
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 9241

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری