خانه » علمی » كشف واكسن جديدي براي كاهش وزن

كشف واكسن جديدي براي كاهش وزن

دانشمندان موفق به كشف واكسن جديدي در مدل حيواني براي كاهش وزن شدند. به گزارش گروه علمي،‌پزشكي باشگاه خبرنگارانبه نقل از نشريه علوم دامي و بيوتكنولوژي، محققان با ارزيابي اثربخشي دو واكسن ...

دانشمندان موفق به كشف واكسن جديدي در مدل حيواني براي كاهش وزن شدند.

به گزارش گروه علمي،‌پزشكي باشگاه خبرنگارانبه نقل از نشريه علوم دامي و بيوتكنولوژي، محققان با ارزيابي اثربخشي دو واكسن به نام‌هاي JH17‌ و JH18‌ با استفاده از فرم اصلاح شده هورمون سوماتوستاتين  توانستند وزن موش‌هاي آزمايشگاهي را كاهش دهند.

براساس اين گزارش محققان دو گروه 10 تايي از موش‌هاي نر چاق را به مدت 8 هفته قبل از مطالعه تحت رژيم غذايي با چربي بالا قرار دارند و سپس آنها را با همان رژيم در يك دوره 6 هفته‌اي با تزريق اين دو واكسن مورد مطالعه قرار دارند.

از طرفي به منظور تقويت اين تزريق، موش‌ها در روز بيست و دوم آزمايش تحت تزريق دوباره واكسيناسيون تكميلي قرار گرفتند.

نتايج حاصل از اين گزارش از مقايسه گروه تزريق شده با واكسن سوماتوستاتين با يك گروه 10 تايي از موش‌هاي شاهد كه تحت تزريق نرمال سالين قرار گرفتند، حاكي از آن است كه چهار روز پس از اولين تزريق هورمون سوماتوستاتين، در موش‌هاي واكسينه 10 درصد كاهش وزن مشاهده شد و اين در حالي است كه واكسن نرمال سالين مورد استفاده در گروه شاهد اين تأثير را بر روي آنها نداشت.

نتايج ديگر اين مطالعه مي‌افزايد: در پايان اين آزمايش محققان مشاهده كردند كه هر دو واكسن JH17 ‌ و JH18‌ به ميزان قابل توجهي وزن موش‌هاي مورد مطالعه را كاهش داد.

براساس اين گزارش محققان افزودند: اين دو واكسن بدون تأثير گذاشتن بر سطح نرمال فاكتور و رشد انسولين منجر به كاهش وزن در موش‌ها شده است.

گفتني است: سوماتوستاتين هورموني پپتيدي است كه مانع از عملكرد هورمون رشد (GH)‌ و فاكتور رشد شبه انسولين (IGF)‌ مي‌شود كه نتيجه آن افزايش سوخت و ساز بدن و كاهش وزن است.

به گفته محققان در حال حاضر تنها گزينه‌هاي غير از رژيم غذايي براي كنترل وزن، استفاده از جراحي و داروهاي قوي است كه عوارض خطرناكي دارد ولي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه امكان درماني براي چاقي با اين واكسن جديد وجود دارد، گرچه مطالعات بيشتري براي كشف پيامدهاي درازمدت اين واكسن در درمان چاقي انسان‌ها ضروري است.

سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۱
بازدیدها 1,280
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 8298

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری