خانه » خانواده » آيا سالمندان مي‌توانند خون اهدا كنند؟

آيا سالمندان مي‌توانند خون اهدا كنند؟

امروزه مطالعاتي بر روي اهداي خون توسط سالمندان با سنين بالاتر انجام شده كه نشان مي دهد در صورت برخورداري سالمندان از سلامت نسبي و عدم بروز عوارض به دنبال ...

امروزه مطالعاتي بر روي اهداي خون توسط سالمندان با سنين بالاتر انجام شده كه نشان مي دهد در صورت برخورداري سالمندان از سلامت نسبي و عدم بروز عوارض به دنبال اهداي خون، امكان اهدا توسط ايشان فراهم مي شود.

به گزارش سرويس سلامت ايسنا، خون و فرآورده‌هاي خوني نجات‌بخش زندگي انسان‌هاي زيادي هستند. به گونه‌اي كه هر يك واحد خوني مي‌تواند جان حداقل سه نفر را حفظ كند.

با توجه به شرايط خاص اهداي خون، جمعيت محدودي مجاز به انجام اين امر انساني مي شوند. يكي از اين شرايط، دارا بودن حداقل 17 سال و حداكثر 65 سال سن است. مي‌توان گفت اين محدوده سني، تقريبا 40 درصد جمعيت ايران را شامل مي‌شود.

با در نظر گرفتن ساير محدوديت‌ها، كاهش بيش‌تري را در اهداي خون توسط اين گروه سني خواهيم داشت. از سوي ديگر با بالا رفتن سطح بهداشت در جهان و از جمله ايران، جمعيت به سمت سالمندي در حال پيشرفت است به طوري كه به عنوان مثال، طبق سرشماري‌هاي انجام شده، جمعيت افراد بالاي 65 سال ايراني 4.3 درصد در سال 1375، به 5.2 درصد در سال 1385، رسيد.

به گزارش ايسنا، مطابق اعلام سازمان جهاني بهداشت، سال 2012، تحت عنوان «سالمندي و سلامت» نام گرفت و به همين علت توجه به بهبود سلامت اين گروه در دستور كار مراجع ذي‌ربط از جايگاه‌ ويژه‌اي برخوردار و نتايج خوبي نيز از آن حاصل شده است.

بنابراين، محققان در صدد مطالعه بر روي بكارگيري گروه‌هاي بيش‌تري از افراد جامعه جهت اهداي خون و محصولات خوني هستند. بدين‌ترتيب، نياز به بررسي چگونگي اهداي خون در افراد سالمند نيز مورد توجه قرار گرفته است.

در اين ميان، با توجه به شرايط سني اهداي خون، سالمنداني كه تا سن 60 سالگي اهداي خون نداشته‌اند، از اين سن به بعد ديگر نمي‌توانند داوطلب اهدا باشند و در صورتي كه اهداكننده مستمر خون بوده باشند، فقط تا سن 65 سالگي مي‌توانند به اهداي خون بپردازند.

به گزارش ايسنا، امروزه مطالعاتي بر روي اهداي خون توسط سالمندان با سنين بالاتر انجام شده كه بر اساس بعضي از اين مطالعات در صورت برخورداري از آن‌ها از سلامت نسبي و عدم بروزعوارض به دنبال اهداي خون، امكان اهدا توسط ايشان فراهم شود.

البته، شرايطي كه در ارزيابي سلامت اين افراد بايد مورد توجه قرار بگيرد، به سن آنها و احتمال وجود اختلالات متناسب با شرايط سني اين افراد بستگي دارد. موضوعات ديگري كه در اين مطالعات بررسي شده‌اند، بررسي سابقه‌ جراحي‌‌هاي قبلي، نوع داروهايي كه مصرف مي‌كنند، بيماري‌هايي كه با افزايش سن احتمال بروز و شدت آن‌ها افزايش مي‌يابد، خواهند بود. همچنين، ميزان و نوع واكنش اين افراد به اهداي خون از موضوعات مهمي هستند كه مطابق پيگيري‌هاي انجام شده بر روي افراد سالمند اهداكننده خون، در حد بسيار محدود، ضعيف و تقريبا شبيه به جمعيت معمول اهداكنندگان بوده است.

طبق آمار به دست آمده از مطالعه‌اي ديگر، اهداي خون توسط سالمندان سالم و بدون محدوديت از نظر سلامتي، مي‌تواند با تواتر كمتري در سال، بدون بروز مشكل انجام شود.

سازمان جهاني بهداشت در سال 2011 آماري منتشر كرد كه بر مبناي آن مشخص شد اختصاص درصدي از اهداي خون به افراد با سن 65 سال و بالاتر در حد يك درصد و يا بيش‌تر است. در اين ميان بالاترين ميزان اهداي خون توسط سالمندان به ايالات متحده آمريكا (8 درصد) تعلق داشته. اين در حالي است كه اين آمار در ايران زير يك درصد بوده است.

جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱
بازدیدها 1,195
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 6624

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری