خانه » فرهنگ و ادب » هنر » نقاشی » «بازاری در اصفهان» اثر ادوین لرد ویکز (۱۸۴۹-۱۹۰۳)

«بازاری در اصفهان» اثر ادوین لرد ویکز (۱۸۴۹-۱۹۰۳)

نگاره «بازاری در اصفهان» برگرفته از کتاب «دریای سیاه از مسیر ایران و هند» اثر ادوین لرد ویکز (۱۸۴۹-۱۹۰۳) هنرمند، نقاش و کاشف آمریکایی.

نگاره «بازاری در اصفهان» برگرفته از کتاب «دریای سیاه از مسیر ایران و هند» اثر ادوین لرد ویکز (۱۸۴۹-۱۹۰۳) هنرمند، نقاش و کاشف آمریکایی.

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازدیدها 1,116
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 3917

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری