خانه » بین المللی » اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه تابستانی نظامی کودکان در سال 2008 در حومه پکن افتتاح شد. این واحد آموزشی نظامی کار خود را با گروهی از کودکان آغاز کرد و امروز میزبان بیش از ...

اردوگاه تابستانی نظامی کودکان در سال 2008 در حومه پکن افتتاح شد. این واحد آموزشی نظامی کار خود را با گروهی از کودکان آغاز کرد و امروز میزبان بیش از 2000 نفر در سال است. این اردوگاه که بمدت دو ماه در فصل تابستان دایر است بطور عمده در آن کودکان بین شش و هفده ساله آموزش می بینند. کودکانی که بیشتر از خانواده های پرسنل سابق ارتش، افسران پلیس و آتش نشانان هستند.


اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

اردوگاه آمـوزش نـظامی کـودکان در چـين !

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۲
بازدیدها 1,958
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 31392

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری