خانه » خانواده » کاهش اضطراب زایمان با استنشاق رایحه «اسطوخودوس»

کاهش اضطراب زایمان با استنشاق رایحه «اسطوخودوس»

نتایج یک بررسی نشان داد: استنشاق رایحه اسطوخودوس در کاهش اضطراب مرحله اول زایمان موثر است.  به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، اضطراب شایعترین واکنش عاطفی زنان طی زایمان است که می‌تواند ...

نتایج یک بررسی نشان داد: استنشاق رایحه اسطوخودوس در کاهش اضطراب مرحله اول زایمان موثر است. osto.jpg

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، اضطراب شایعترین واکنش عاطفی زنان طی زایمان است که می‌تواند عوارض نامطلوبی بر جنین و مادر بر جای بگذارد. یکی از روش‌های کاهش اضطراب رایحه درمانی است. لذا گروهی از پژوهشگران دانشگاه آزاد کرمان پژوهشی را با هدف تعیین تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله اول زایمان زنان نخست باردار طراحی و اجرا کردند.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه، 102 زن نخست باردار بطور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. در گروه اسانس اسطوخودوس، 15 دقیقه استنشاق اسانس توسط دستمال آغشته با یک قطره اسانس، در گروه دارونما، 15 دقیقه استنشاق روغن بادام شیرین و در گروه مراقبت معمول، مواظبت‌های روتین بخش زایشگاه انجام شد. میزان اضطراب واحدهای پژوهش در هر سه گروه در زمان‌های قبل، بلافاصله و 60 دقیقه بعد از مداخله توسط پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد.

نتایج بررسی نشان داد: اختلاف میزان اضطراب آشکار زایمان در زمان‌های قبل با بلافاصله و قبل با 60 دقیقه بعد از مداخله در گروه اسطوخودوس نسبت به گروه دارونما و مراقبت معمول بطور معنی داری کاهش یافته بود. اختلاف میزان اضطراب پنهان در زمان‌های قبل با بلافاصله و قبل با 60 دقیقه بعد مداخله در گروه اسطوخودوس بطور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود.

نتایج نهایی این مطالعه حاکی است استنشاق اسانس اسطوخودوس میزان اضطراب آشکار زایمان را تا زمان 60 دقیقه پس از استنشاق کاهش می‌دهد، لذا پیشنهاد می‌شود در هر زمانی از مرحله اول زایمان که زنان احساس اضطراب داشتند، از استنشاق این اسانس استفاده کنند.

پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
بازدیدها 1,261
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 28134

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری