خانه » سلامت » تأثیر سمعک در کاهش وزوز گوش

تأثیر سمعک در کاهش وزوز گوش

استفاده از سمعک در مبتلایان به وزوز گوش، توجه بیمار را به وزوز کم کرده و باعث بهبود ارتباطات وی با کاهش پوششی وزوز برکلام می شود. مهنا جوانبخت دانشجوی دکترای ...

استفاده از سمعک در مبتلایان به وزوز گوش، توجه بیمار را به وزوز کم کرده و باعث بهبود ارتباطات وی با کاهش پوششی وزوز برکلام می شود.

مهنا جوانبخت دانشجوی دکترای شنوایی شناسی افزود: شواهد با اینجا نشانگر دو مزیت اساسی برای کاربرد سمعک در مبتلایان به وزوز است، اینکه توجه بیمار به وزوز را می کاهد و باعث بهبود ارتباطات وی با کاهش اثر پوششی وزوز بر کلام می شود.

وی گفت: وزوز غالبا ناشی از پلاستیسیتی عصبی حاصل از محرومیت ورودی های شنوایی است و با کاربرد سمعک اصوات خارجی می توانند فعالیت کافی را برای سیستم عصبی شنوایی فراهم کرده تا درک وزوز فرد کاهش یابد.

این دکترای شنوایی شناسی اظهار کرد: در هنگام تجویز سمعک در مبتلایان به وزوز، با توجه به ماهیت پاتولوژی و نتایج آزمونهای ادیولوژیک باید نوع آرایش تجویزی مناسب برای فرد انتخاب شود.

جوانبخت خاطر نشان کرد: با وجود مزایای شنوایی دو گوشی و اهمیت آن در مدیریت وزوز،‌ اما پایش دوره ای نتایج در هر بیمار باید مدنظر قرار گیرد

شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازدیدها 1,341
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 27476

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری