خانه » خانواده » روانشناسی » وسواس چیست و چگونه با افراد وسواس برخورد کنیم

وسواس چیست و چگونه با افراد وسواس برخورد کنیم

ريشه بيماري وسواس اضطراب است و به دو شكل فكري و عملي بروز مي كند. وسواس فكري به صورت هاي مختلف نمايان مي شود، انديشه درباره بدن، رفتار حال يا ...

ريشه بيماري وسواس اضطراب است و به دو شكل فكري و عملي بروز مي كند. وسواس فكري به صورت هاي مختلف نمايان مي شود، انديشه درباره بدن، رفتار حال يا گذشته و انديشه افراطي در مورد اعتقادات از اين گونه وسواس است. از وسواس عملي مي توان رفتار منحرفانه، دقت وسواسي، شمردن و راه رفتن را نام برد.”وسواس” از دید بسياري از روانشناسان يك بيماری محسوب می شود، اما از نگاه برخی رفتارشناسان، افراد وسواس دچار اختلالات اجتماعي هستند و نمي توان به آنها بيمار گفت. در برخي آيات قرآن كريم، وسواس به معني افكار بيهوده و مضري آمده كه در ذهن خطور مي كند. 

متخصصان روانشناس در مورد وسواس تاکید دارند وسواس از اختلالات اضطرابي انسان ناشي مي شود كه پايه زيست شناختي دارد. به باور اين روانشناسان، وسواس گاهي از كودكي شروع مي شود، اما نمونه هاي آن را مي توان در تمام گروه هاي سني مشاهده كرد.

رفتارها، عقايد، افكار يا تصوراتي كه تكرار شونده و پايدار هستند را وسواس مي گويند كه به صورت ناخودآگاه جلوه مي كند. متخصصان روانشناسي و روان پزشكان تعاريف گوناگوني را از این بيماري ارائه داده اند. به طوري كه از نظر روانكاوان وسواس يك بيماري ناخودآگاه است كه اختيار و آزادي را از فرد سلب مي كند و او را وامي دارد تا رفتاري را برخلاف ميل و خواسته خود انجام دهد.

مطالعات در زمينه اين بيماري نشان مي دهد كه وسواس همگام با بلوغ در افراد به تدريج رشد مي كند. زماني كه انسان به خاطر مسايل موجود در زندگي دچار اضطراب شديد مي شود. جمع شدن اين اضطراب ها، ايجاد دلشوره مي كند. اين دلشوره در بلندمدت فرد را دچار افسردگي كرده و او را به تدريج گوشه گير مي كند. در اين حالت فرد براي پوشاندن اضطراب و رهايي از افسردگي، به اعمال وسواسي پناه مي برد و نتيجه آن رسيدن به وسواس است. به طور مثال شروع به شستن ظرف مي كند، اين عمل را به قدري تكرار مي كند كه به صورت عادت نمايان مي شود و در نتيجه به وسواس مي رسد. به اين نوع عملكرد فرد افسرده، وسواس عملي گفته مي شود.

برخي روانشناسان معتقدند كه وسواس نوعي واخوردگی ناخودآگاه است، حالتي كه درآن فكر، ميل يا عقيده اي خاص كه اغلب وهم آميز و اشتباه است، آدمي را در بند مي گيرد، به طوري كه اختيار و اراده را از او سلب مي كند.

ارتباط وسواس با كودكان

در پاسخ به اين سوال که آيا وسواس در ميان كودكان وجود دارد يا نه؟ باید گفت كه بچه ها ممكن است كاري را چند بار انجام دهند، اما نمي توان به آن وسواس گفت. در حالي كه بزرگسالان اين نوع كودكان را عصبي مي دانند. هر انساني گنجايش خاص خود را دارد و گنجايش و عكس العمل هر فرد نسبت با ديگري متفاوت است.

چگونه با افراد وسواسي برخورد كنيم

نبايد مزاحم اينگونه افراد شد و بايد به صورت طبيعي با آنها رفتار شود. اگر فردي عادت كرده بيش از حد دست خود را بشويد، به دليل آنكه ما از اين عمل خوشمان نمي آيد نباید شروع به بهانه جويي كرده و بگوييم اين فرد وسواس دارد و بيمار است. گاهي انجام دادن اين عادت ها براي جلب توجه و محبت است و اگر به اين رفتارها توجه نشود به مرور شخص آن را ترك مي كند.

توصيه هاي پيشگيري و درمان وسواس

بيشتر متخصصان، معمول ترين روش درمان وسواس را دارو درماني، رفتار درماني و تركيبي از اين دو مي دانند. همچنين آشنايي خانواده بيماربا نحوه برخورد صحيح با او از اصول اساسي درمان اين بيماري است.

– شرايط پرتنش خانوادگي، بيماري وسواس را تشديد مي كند، از اين رو بايد سعي كنيم محيط خانواده را آرام سازيم.
– در روزهايي كه بيمار آرامش دارد او را دلگرم و تشويق كنيم تا بتواند راه مثبت مبارزه با افكار ناخوشايند را تا انتها ادامه دهد.
– در بر خورد با بيمار از سرزنش هاي كلامي مانند نكن ،نشورو مگر نمي داني اين كار را نبايد بكني اكيدا پرهيز نماييم، زيرا به جاي كمك كردن موجب تشديد بيماري مي شويم.
– از مراقبت بيش ازحد فرد مبتلا خودداري كنيم، اغلب بهتر است كاري با او نداشته باشيم.
– وسواس يك بيماري اضطرابي است، با پذيرش بي قيد و شرط و همدلي بيمار در تقليل اضطراب او بكوشيم./مهر

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازدیدها 7,347
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 25631

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری