خانه » سلامت » مصرف شربت عسل خرما و تاثیر آن بر پیشرفت طبیعی زایمان

مصرف شربت عسل خرما و تاثیر آن بر پیشرفت طبیعی زایمان

مصرف خوراکی عسل خرما موجب افزایش میزان پیشرفت طبیعی زایمان دارد.

نسرین سالک نصیری دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی افزود: پیشرفت غیر طبیعی زایمان شایعترین علت سزارین است، دریافت دهانی زایمان یکی از سیاست ها جهت پیشگیری از زایمان سخت زا در زنان نخست زا کم خطر است.

وی گفت: امروزه اطلاعات علمی کمی درمورد اثر دریافت دهانی بر پیشرفت زایمان و بهترین ماده غذایی طی زایمان موجود است.

وی تصریح کرد: لذا پژوهش با هدف تعیین اثر مصرف خوراکی شربت عسل خرما در طی زایمان بر پیشرفت زایمان نخست زا انجام گرفت.

نصیری اظهار داشت: نتایج نشان داد مصرف خوراکی شربت عسل خرما موجب افزایش میزان پیشرفت طبیعی زایمان گردیده مصرف این نوشیدنی طی زایمان ممکن است از زایمان های طولانی پیشگیری نماید ولی مطالعات بیشتری در این زمینه ضروری است.

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱
بازدیدها 1,567
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 24475

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری