خانه » بازار » بازار و نمایندگی خودرو+قیمت 7 اسفند

بازار و نمایندگی خودرو+قیمت 7 اسفند

خودرو سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ رد بازار 125 میلیون به فروش میرسد.

قیمت انواع خودرو داخلی به شرح زیر است.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند پایه گازسوز

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند مالتی پلکس

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . TU5 پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . XUM پژو

۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی

۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۶۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال سفارشی

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۳۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس سال / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰

E1 تندر اتوماتیک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰

E2 تندر اتوماتیک

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE

۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX

۱۳۲ SX ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL گازسوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX

۱۴۱ LE

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX

۱۴۱ SL

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX

۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL

۱۳۱ SL ایربگ دار

۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL گازسوز

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL

۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE

۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت شوکا دوگانه سوز

توقف فروش

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

185.000.000

235.000.000

مورانو ۲۰۱۲

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

MID / نیسان تینا

۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2

36.000.000

36.400.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2

38.000.000

41.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1

32.500.000

32.600.000

تندر ۹۰ . یورو ۴ E1

80.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

J5 جی ای سی

۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

18.000.000

لوبو

۱۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

اتوماتیک /B50

FAW ون دوگانه سوز

ایسوزو ۵ تن

۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ایسوزو ۶ تن

ایسوزو ۸ تن

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

40.000.000

40.500.000

MVM 530

38.000.000

43.000.000

MVM 315

26.000.000

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _ تیگو

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

 

دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱
بازدیدها 1,276
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 22695

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری