خانه » بازار » قیمت های انواع خودر

قیمت های انواع خودر

سمند ال ایکس با ایربگ راننده به قيمت 28 ميليون 300 هزار تومان است.

قیمت های انواع خودرو در بازار به شرح زير است.

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز

۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند پایه گازسوز

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمندمالتی پلکس

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . TU5 پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . XUM پژو

۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی

۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال سفارشی

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن جدید

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس سال / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰

۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰

E1 تندر اتوماتیک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰

E2 تندر اتوماتیک

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX

سایپا

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE

۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX

۱۳۲ SX ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL گازسوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX

۱۴۱ LE

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX

۱۴۱ SL

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX

۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL

۱۳۱ SL ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL گازسوز

۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL

۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE

۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

توقف فروش

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق جدید

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

185.000.000

250.000.000

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID /نیسان تینا

۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوزE2

36.000.000

37.000.000

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴E2

38.000.000

43.000.000

پارس تندر . اتاق جدید

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوزE1

32.500.000

34.000.000

تندر ۹۰ . یورو ۴E1

80.000.000

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

J5 جک

۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

18.000.000

لوبو

۹۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید

توقف فروش

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

اتوماتیک /B50

FAW ون دوگانه سوز

ایسوزو ۵ تن

ایسوزو ۶ تن

ایسوزو ۸ تن

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

40.000.000

40.000.000

MVM 530

38.000.000

41.000.000

MVM 315

26.000.000

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _تیگو

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل

قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش:

 

قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

آسان موتور

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰

Hyundai

130.000.000

154.000.000

سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره

۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر

۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا ۲۰۱۱ / صفر

۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس ۲۰۱۱

۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه

۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

i30 هیوندای

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

i20 هیوندای

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰

۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲

۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

H1 ون هفت نفره

ایرتویا

VXR.V8 لندکروز

Toyota

290.000.000

GXR.V6 لندکروز

۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند

۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه

۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اف جی کروز . ۲۰۱۳

۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید

۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روفور

راو . سفارشی

۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ایربگ

۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ایربگ

پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول

پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود

۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۲ در

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ

۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود

۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین بلند

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هایلوکس دوکابین کوتاه

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳

۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲

۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLXکمری فول ۲۰۱۲

۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX . 2013 کمری اتاق جدید

۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

SE . 2013 کمری اتاق جدید

۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید

۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

یاریس صندوق دار

۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

XLI کرولا

ون پریوی

۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰

ون هایس

۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تیپ ۸ /V8 موهاوی

Kia Motors

200.000.000

V6 موهاوی

۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال

۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

کادنزا . ۲ ایربگ

۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سورنتواتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن۲٫۰

۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴

۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰

اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ۲٫۴

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. مشابه صفر . ۲۰۱۰

۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ

۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۱۶۰۰

۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو کوپه ۲۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکانتو

کارنز

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳

پرشیا خودرو

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲۳

B.M.W

340.000.000

520

385.000.000

528

550.000.000

750 LI

340.000.000

328

280.000.000

320.Cabriolet

420.000.000

630.Cabriolet

640 .Coupe

210.000.000

320

380.000.000

کروک ۳۳۵

۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Z4 23I

440.000.000

Z4 30I

480.000.000

Z4 35I

890.000.000

M6 AC SCHNITZER

370.000.000

X1

415.000.000

X3 – 2.8

700.000.000

X6 – 5 litere

X6 – 5 litere.Human

550.000.000

X6 – 3.5 litere

ستاره ایران

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ

Mercedes-Benz

320.000.000

بنز سی ۳۰۰

۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بنز سی ۳۵۰

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

B180

310.000.000

ای ۲۰۰

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۰۰

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰

۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ کروک

۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای ۳۵۰ . سری کوپه

۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۳۵۰

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ۵۵۰

۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

GLK . AMG .۳۵۰

۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال کی ۳۵۰

۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۵۰۰

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اس ال ۳۵۰

۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۳۵۰

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال ۵۰۰

۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۰۰

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سی ال اس ۵۵۰

معین موتور

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

Cayman S

Porsche

350.000.000

Boxster S

650.000.000

911

770.000.000

911 New

550.000.000

کایان ۶ سیلندر

۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا فور اس

۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پانامرا . ۶ سیلندر

۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آر ایکس ۳۵۰ / فول

Lexus

279.900.000

370.000.000

آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم

۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / فول

۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳

جی اس ۴۶۰

SC 430 COUPE

230.000.000

CT200H / HYBRiD

570.000.000

ال اس ۴۶۰ – لانگ

۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ال اس ۴۶۰ – اتومن

۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آی اس ۳۰۰ / کروک

مدیا موتور

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶ / فول جی تی

MG Motor

102.500.000

ام جی ۶ / فول مگنت

۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۶

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ام جی ۵۵۰

رامک خودرو

موجود نمی باشد

CW700/چیرمن

SsangYong

ون رودیوس

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کایرون

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

اکتیون

۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

رکستون

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لتیتود فول آپشن

Renault

Privilege لتیتود

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

(۴CONTROL) لاگونا کوپه

اسکالا

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کولیوس/ اتاق جدید

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲

کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳

۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

E2فلوئنس

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

E4فلوئنس

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۳ . EC7

GEELY

56.000.000

71.000.000

هاچ بک. ۲۰۱۳ EC7-RV

SC7

آلفا موتور

۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / جولیتا . فول

Alfa Romeo

158.000.000

آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . فول

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

آلفارومئو / میتو . نیمه فول

۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته

Maserati

800.000.000

مازراتی . کواتروپورته

۹۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن کابریو

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو

۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازراتی . گرن توریسمو اس

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک

Other Cars

47.000.000

پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی

اسمارت فورتو

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ASXمیتسوبیشی

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

پاژن / پیکاپ

پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۱
بازدیدها 4,486
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 22406

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری