خانه » سلامت » تمریناتی برای کاهش دردهای کمر و زانو

تمریناتی برای کاهش دردهای کمر و زانو

در این مقاله ۵ تمرین همراه عکس اموزش داده شده است که به کاهش دردهای کمر و زانو کمک میکند. Easy exercises that fight back pain, achy knees and more جلوگیری از ...

در این مقاله ۵ تمرین همراه عکس اموزش داده شده است که به کاهش دردهای کمر و زانو کمک میکند.

Easy exercises that fight back pain, achy knees and more

جلوگیری از درد

این حرکات باعث کاهش درد در ناحیه کمر و زانو می گردد.

1- تمرین کمر بوسیله توپ

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/KQ/Lower-Back-Ball-Crunch-A-mdn.jpg

نشستن در ثبات توپ را با پا عرض شانه از هم جدا. راه رفتن پا به دور از توپ، اجازه آن را رول پشت خود را تا زمانی که تیغه های شانه خود را بر روی توپ هستند.

2- تمرین با توپ برای کمر

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/eS/Lower-Back-Ball-Crunch-B-mdn.jpg

با دست در پشت سر، مطلق تیغه های شانه قرارداد و بالا کشیدن. آزاد و 10 بار تکرار.

 

1- کمر: حالت سوپرمن

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/I5/Lower-Back-Superman-A-mdn.jpg

شکم رو به پایین بر ​​روی زمین، بازوها گسترش سربار. بلند کردن دست راست و پای چپ، بالا بردن سر و نگه داشتن 10 ثانیه است.

2- کمر : حالت سوپرمن

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/X7/Lower-Back-Superman-B-mdn.jpg

اگر شما دچار درد گردن، سر در کف. تغییر جبهه داده و تکرار.

 

1- زانوها: قفل کردن و بالا کشیدن

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/gq/Knees-Lock-and-Lift-A-mdn.jpg

شکم بطور طاق باز کف پای راست راست در مقابل از شما تمدید (نگه داشتن پای راست خم) و پای چپ خم شده به طوری که پای چپ بر روی زمین در نزدیکی زانوی راست خود را.

 

2- زانوها: قفل کردن و بالا کشیدن

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/xF/Knees-Lock-and-Lift-B-mdn.jpg

ران راست دارید، و سپس پای راست کردن طبقه 6 تا 8 اینچ بلند و نگه دارید 5 تا 7 ثانیه صورت گرفت. آزاد و 12 تا 15 بار تکرار. تغییر جبهه داده و تکرار.

زانوها: کشش چهار

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/kf/KNEES-Quad-Stretch-mdn.jpg

به یک صندلی کنار و نگه دارید تا آن را با دست راست خود را. خم شدن پای چپ را پشت سر شما و درک پا با دست چپ خود را با کشیدن آن به سمت چپ لب به لب خود را. برای 10 ثانیه نگه دارید. تعویض پاها و تکرار.

 

1- مچ دست ، کشش ساعد

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/NG/Wrists-Forearm-Stretch-A-mdn.jpg

ایستاده با دست راست تمدید راست در مقابل از شما در ارتفاع شانه، کف کردن. محل دست خود را روی مچ دست راست به سمت چپ و به آرامی با فشار مچ دست تا آن را به شکل یک زاویه 90-درجه است. نگه دارید و 10 ثانیه است.

2- مچ دست: کشش ساعد

http://www.womansday.com/cm/womansday/images/tk/Wrists-Forearm-Stretch-B-mdn.jpg

در حال حاضر مچ دست خم تلنگر تا خرما مواجه به جلو و استفاده از دست چپ به آرامی انگشتان دست راست را به سمت شما بکشد. نگه دارید و 10 ثانیه است. تغییر جبهه داده و تکرار.

چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
بازدیدها 2,464
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 194

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری