خانه » سلامت » گیاه هلیه تقویت کننده مغز و اعصاب

گیاه هلیه تقویت کننده مغز و اعصاب

هليله ميوه يك درخت هندي است كه درخت آن بزرگ و برگ آن باريك و بلند و ميوه آن خوشه دار مي باشد و داراي سه نوع زرد ،كابلي و ...

هليله ميوه يك درخت هندي است كه درخت آن بزرگ و برگ آن باريك و بلند و ميوه آن خوشه دار مي باشد و داراي سه نوع زرد ،كابلي و سياه است.

طبيعت هر سه سرد و خشك که هليله كابلي از همه كمتر است .

، براي تقويت معده و مغز و حواس و حفظ حواس و حافظ باز كردن گرفتگي ها و سردرد ، ماليخوليا ، وسواس سوداوي ، استفراغ ، تپش قلب ، سركوب كردن سوداي حاصل از صفراي سوخته ، زيبايي رنگ صورت ، ورم بدن ، بواسير در اثر غلبه باد و خون ، تب هاي مركب ، مسهل رقيق صفرا و بلغم.

خوردن آن بصورت خيسانده و استفاده از ريشه آن بهتر از خود هليله است زيرا اخلاط رقيق را دفع و غليظ را نگه مي دارد و قولنج بوجود مي آورد. مضر مدفوع و باعث يبوست و مصلح آن عناب سپستان مي باشد. وقتي در عصر مصرف شود براي جلوگيري از يبوست روغن بادام يا قند و ترنجبين يا شكر استفاده مي كنند. بدل آن پوست انار است.

هليله زرد

تقويت مغز و اعصاب ، سرگيجه و سياهي رفتن و صرع صفراوي و خيسانده آن در آب انار مسهل صفرا و اگر آن را در روغن گاو تازه بو داده سپس روغن آنرا گرفته و نيمكوب كنيم با پوست سفت نارگيل سوخته مخلوط نماييد و با آب ولرم بخوريد سه روز پشت سر هم درمان دل پيچه و بواسير و پودر آن براي اشكريزش و كاهش رطوبت و شدت و افزايش بينايي مؤثر است.

هليله سياه

بهترين نوع آن سياه سفت بي دانه است. سرد اول و خشك دوم است.

تقويت حافظه و تصفيه خون از سودا ، ماليخوليا ، وسواس سوداوي ، اگر از آن با حجر ارمني و سقمونيا قرص درست كرده با ماءالجبين بخوريد درمان ماليخوليا و جويدن آن قورت دادن آن درمان اختلال ماهيچه صورت و كجي آن و نگاهداشتن آن در دهان باعث كاهش رطوبت معده و تقويت معده و روده و درد طحال ، بواسير ، جذام ، و بو داده آن براي درمان اسهال و نگاهداشتن آن در دهان باعث سياهي مو و تقويت آن و تقويت لثه مي باشد. مضر جگر يا كبد است و مصلح آن عسل است.

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱
بازدیدها 6,111
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 15229

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری