خانه » خانواده » روانشناسی » دروغگوها را از روی چشمانشان شناسایی کنید!

دروغگوها را از روی چشمانشان شناسایی کنید!

اگرچه در برخی موارد فهمیدن واقعیت ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد اما گاهی در موقعیتهایی قرار می گیرید که واقعا" نیاز دارید که واقعیت را بدانید. در روابط کاری ، ...

اگرچه در برخی موارد فهمیدن واقعیت ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد اما گاهی در موقعیتهایی قرار می گیرید که واقعا” نیاز دارید که واقعیت را بدانید.

در روابط کاری ، سیاسی ، عشقی و در زندگی روزمره خیلی مهم است که بتوانید تشخیص بدهید که چه کسی به شما دروغ می گوید و چه کسی با شما صادق است.اگرچه در برخی موارد فهمیدن واقعیت ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد ( مثل دانستن نظر حقیقی افراد درباره مدل موها یا ظاهرتان) اما گاهی در موقعیتهایی قرار می گیرید که واقعا” نیاز دارید که واقعیت را بدانید .

با فرد مورد نظرتان درباره موضوعی که فکر می کنید راجع به آن دروغ می گوید ، صحبت کنید.

وقتی که او راجع به این موضوع صحبت می کند ، با دقت به تماسهای چشمی او دقت کنید معمولا” افرادی که دروغ می گویند نمی توانند هنگام دروغ گفتن با طرف مقابلشان تماس چشمی برقرار کنند و مرتبا” نگاهشان را می دزدند.

به حرکات چشم او کاملا” دقت کنید ، نگاه های سرگردان و بی قرار معمولا” نشانه استرس است و فرد دروغگو هنگام دروغ گفتن معمولا” استرس زیادی دارد .

علاوه براین ، انسانها معمولا” وقتی می خواهند یک داستانی از خودشان دربیاورند رو به پایین و سمت چپ را نگاه می کنند اما در هنگام یاد آوری خاطرات حقیقی و واقعی ، روبه پایین و سمت راست را نگاه می کنند.

بزرگ شدن مردمک چشم هم یکی از علایم دروغ است. زیرا در هنگام استرس زیاد ، مردمک چشم انسان خودبخود بزرگ می شود و معمولا” آدمها در هنگام دورغ گفتن استرس زیادی دارند.

به تغییر حالت چشمهای افراد در هنگام صحبت کردن نیز توجه کنید . معمولا” وقتی ما حقیقت را می گوییم علاوه بر تن صدا و لحن ما ، چشمهای ما هم به نوعی احساسات درونی ما را بیان می کنند. برای مثال فردی که یک جمله خوشحال کننده مثل” دوست دارم” را می گوید ابروهایش درهم کشیده و چشمهایش غمگین به نظر نمی رسد.

منبع: البرز

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱
بازدیدها 1,515
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 14886

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری