خانه » علمی » شبيه‌سازي ساختار سه بعدي پروتئين‌هاي موثر در نفوذ ويروس ايدز به بدن

شبيه‌سازي ساختار سه بعدي پروتئين‌هاي موثر در نفوذ ويروس ايدز به بدن

محققان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و كرمانشاه موفق به شبيه سازي پروتئين‌هاي غشايي شدند كه در ورود و اتصال ويروس ايدز (HIV) به سلول ميزبان نقش ...

محققان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و كرمانشاه موفق به شبيه سازي پروتئين‌هاي غشايي شدند كه در ورود و اتصال ويروس ايدز (HIV) به سلول ميزبان نقش مهمي داشته و در صورت غيرفعال كردن اين پروتئين‌ها مي‌توان از ورود ويروس ايدز به بدن جلوگيري كرد.

دكتر محسن شهلايي، دانش‌آموخته دكتري تخصصي شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و برگزيده گروه علوم دارويي هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پروتئين‌هاي غشايي يكي از انواع پروتئين‌هايي هستند كه داخل غشاهاي سلول قرار گرفته و ساختن ساختار سه بعدي آن‌ها با روش‌هاي تجربي بسيار مشكل است، به همين دليل روش‌هاي جايگزين مانند شبيه‌سازي ديناميك مولكولي مورد استفاده قرار مي گيرد تا بتوان در آينده از آن‌ها براي طراحي داروهاي موثر در مهار كردن اين پروتئين‌ها و درمان بيماري‌ها بهره جست.

وي با بيان اينكه شبيه‌سازي پروتئين غشايي «CCR5» براي نخستين بار در كشور صورت گرفت، تصريح كرد: اين پروتئين غشايي در وارد شدن ويروس ايدز (HIV) به داخل سلول ميزبان نقش دارند و در صورت مهار كردن آن مي‌توان در ورود ويروس ايدز خلل ايجاد كرد كه نياز به ساخت و شبيه‌سازي ساختار سه بعدي پروتئين غشايي «CCR5» و عملكرد آن است كه در قالب اين طرح پژوهشي به انجام رسيد.

شهلايي ادامه داد: شبيه‌سازي ساختار سه بعدي اين پروتئين كمك مي‌كند تا مهار كننده‌هاي مختلف را بر روي آن قرار داده و برهمكنش‌هاي مهم را به روي آن بررسي كرد.

وي با اشاره به اينكه نتايج حاصل از اين مقاله در يكي از قديمي‌ترين ژورنال‌هاي بيوشيمي چاپ شده توسط الزوير به نام «Bio chiemica & Bio phisica acta» منتشر شده است، خاطرنشان كرد: در اين تحقيق ابتدا ساختار كريستالي ردوپسين گوساله با قدرت تفكيك 2.8 انگستروم كه با استفاده از تكنيك x-ray كريستالوگرافي به دست آمده بود به عنوان ساختار الگو مورد استفاده قرار گرفت پس از اين كه مدل ساخته شد، در يك غشاي دو لايه‌اي آبپوشي شده، قرار داده شد.

اين دانش‌آموخته دكتري تخصصي شيمي دارويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در پايان با بيان اينكه مدل سه بعدي پروتئين غشايي «CCR5» با استفاده از مدلسازي متجانس ساخته شده است به ايسنا گفت: اين طرح در حال حاضر در مقياس ابتدايي و مراحل تحقيقاتي آزمايشگاهي در حال اجرا بوده و درصدديم تا با بررسي برهم‌كنش‌هاي مهم به تركيبات موثر در درمان بيماري ايدز (HIV) دست‌يابيم كه با پژوهش‌هاي مستمر و گذر زمان محقق مي‌شود.

یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
بازدیدها 2,146
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 1391

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری