خانه » سلامت » ارتباط میوه و سبزیجات سفید رنگ با وقوع سکته

ارتباط میوه و سبزیجات سفید رنگ با وقوع سکته

افزايش 25 گرم درروز مصرف ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ، خطرابتلا به سکته را 9درصد کاهش مي دهد. برطبق تحقيقات مصرف زياد ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ با کاهش خطر ...

افزايش 25 گرم درروز مصرف ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ، خطرابتلا به سکته را 9درصد کاهش مي دهد. برطبق تحقيقات مصرف زياد ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ با کاهش خطر وقوع سکته ارتباط دارد.

ليندا وهمکارانش ازدانشگاه واگنينگن درکشور هلند درمورد ارتباط بين گروه هاي رنگي ميوه ها وسبزيجات با وقوع سکته طي ده سال دربين 20069 زن و مرد بين سن هاي 20 و 65 سال که بيماري قلبي- عروقي نداشتند، تحقيق و بررسي کردند. آنها اطلاعات مربوط به مصرف عادي مواد غذايي را ازطريق پرسشنامه ي فراواني 178 قلم غذا ، جمع آوري کردند. آنها ميوه ها وسبزيجات را برحسب رنگ شان به 4 گروه تقسيم کردند. محققان درطي ده سالي که اين افراد را زيرنظرداشتند، 233 مورد سکته ثبت کردند. مصرف متوسط روزانه ي گروه مواد غذايي ميوه ها وسبزيجات سبز، نارنجي/زرد، قرمز/ بنفش وسفيد رنگ به ترتيب 62، 87، 57 و118 گرم درروز بود. اين سکته ها با مصرف ميوه ها وسبزيجات سبز، نارنجي/زرد و قرمز/ بنفش ارتباط نداشت. مصرف زياد ميوه ها وسبزيجات تازه رابطه ي معکوس با وقوع سکته داشت. هر 25 گرم در روز افزايش در مصرف ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ ، خطرسکته را 9 درصد کاهش مي دهد.معمول ترين ميوه ها وسبزيجات سفيدرنگي که مصرف شدند، سيب و گلابي بودند (55درصد). محققان مي گويند: ” مصرف زياد ميوه ها وسبزيجات سفيد رنگ مي توانند از افراد درمقابل سکته محافظت نمايند.”

شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازدیدها 1,048
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 1257

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری