خانه » شهر من » اجتماعی » طرح توانمندسازي مديران و كارشناسان دستگاه هاي دولتي كشور در زمينه محيط زيست اجرايي مي‌شود

طرح توانمندسازي مديران و كارشناسان دستگاه هاي دولتي كشور در زمينه محيط زيست اجرايي مي‌شود

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست گفت: كليه كاركنان دولت آموزش هاي زيست محيطي مي بينند. به گزارش سرويس «محيط زيست» ايسنا، زكريا يازرلو در نشست هم انديشي مديران ...

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست گفت: كليه كاركنان دولت آموزش هاي زيست محيطي مي بينند.

به گزارش سرويس «محيط زيست» ايسنا، زكريا يازرلو در نشست هم انديشي مديران كل آموزش دستگاه هاي اجرايي بند «الف» ماده 189 قانون برنامه پنجم كشور افزود: اين نشست با هدف همگرايي و ايجاد وحدت رويه به منظور تحقق و عملياتي شدن ماده مذكور تشكيل شده است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به سند اجلاس جهاني ژوهانسبورگ گفت: امروزه براي حفاظت محيط زيست از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي‌شود و راهبردهايي همچون بهره‌گيري از فناوري هاي نوين و سازگار با محيط زيست ، تشويق هاي مالي و اقتصادي و اتخاذ رويكرد هاي بازدارنده در اقصي نقاط جهان به كار گرفته شده و مي شود تا پيامدهاي تهديد محيط زيست را كاهش مي دهد. در عين حال، پژوهش ها نشان مي دهندكه آموزش ، عامل اصلي توانايي كشورهاي براي توسعه و دستيابي به هدف هاي پايدار است.

وي ادامه داد: تغيير نگرش و رفتار جامعه درباره ارزش و اهميت محيط زيست براي ادامه حيات بشر امري ضروري است.

يازرلو با تاكيد بر اينكه به كارگيري ابزار هاي فرهنگي براي فراهم آوردن تغيير در دانش ها،رفتار و به طور كلي شيوه زندگي ،به نحوي كه جوامع بتوانند به پايداري در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، اكولوژيك و سياسي دست يابند، ضروري است اظهار داشت : رويكرد مبتني بر آگاهي عمومي با هدف پشتيباني و گسترش فرهنگ و توانمند سازي جامعه براي حفظ ارزش ها، انتقال آن به نسل هاي بعد يا جوامع ديگر ، رويكردي است مبتني بر وابستگي انسان ، فرهنگ و محيط زيست ،‌ درك هم زمان اين سه مفهوم به نتيجه هم زمان تقويت گرايش ها، مهارت ها انسان ها و مشاركت آحاد جامعه براي بهبود محيط زيست منجر مي شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست گفت : سازمان حفاظت محيط زيست كشور به عنوان سازمان مسئول مديريت برنامه هاي ملي و محلي حفاظت از محيط زيست و ارگان هماهنگ كننده شرايط دروني براي بهبود وضعيت محيط زيست با قواعد و تصميمات مجامع بين المللي، سالهاست در صدد است تا رسالت تاريخي و طبيعي خود در مورد ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي زيست محيطي گروه هاي مختلف اجتماعي از جمله كاركنان دولت را به انجام دولت را به انجام رساند

وي ادامه داد : اين رسالت بر پايه تكاليف قانوني محول سازمان حفاظت محيط زيست در قالب قانون اساسي و قوانين عادي و از جمله بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه كشور به تصويب رسيده،‌از اولويت هاي آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست محسوب مي شود.

وي خاطر نشان كرد: برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست كشور كه براي اجرا در برنامه چهارم توسعه كشور تنظيم شده ، گروه ها و طيف هاي اجتماعي و موضوعات هر گروه را پيشنهاد كرده است .

يكي از اين گروه هاي مخاطب اجتماعي شامل كاركنان دولت اعم از كارشناسان و مديران مي باشد . در اين ميان با توجه به طيف وسيعي از اين مخاطبين كه اثر گذاري زيادي بر محيط زيست دارند در صورت توجه به آموزش محيط زيست آنها مي توان به اندراج ملاحظات محيط زيستي در تصميم گيري هاي توسعه پايدار اميدوار بود.

يازرلو تاكيد كرد: اگر قرار باشد محيط زيست و توسعه در كانون برنامه ريزي هاي اقتصادي ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه قرار گيرد بايد در ابتدا ديدگاه كارشناسان ،‌برنامه ريزان و سياستگذاران در زمينه محيط زيست تغيير يابد كه اين خود تنها از طريق آموزش صحيح و اصولي ميسر است.

اين مقام مسئول با اشاره به اسناد بالادستي بر اجراي طرح توانمند سازي كاركنان دولت در زمينه محيط زيست افزود: در تبين ديدگاه هاي مقام معظم رهبري در زمينه محيط زيست و آموزش آن مي توان گفت: شيوه هاي ناصحيح و غير عادلانه در تعامل با طبيعت و آلوده ساختن محيط زيست در كشور مان نشان دهنده فقدان آگاهي هاي زيست محيطي و ضعف ساز و كار هاي قانوني در صيانت از محيط زيست و جلوگيري از آلوده ساختن آن است.

وي ادامه داد: براي از بين بردن اين نقيصه بزرگ و اساسي بايد آگاهي افراد نسبت به مسايل زيست محيطي افزايش يابد و مديريت كلان در ايجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانوني براي رعايت حقوق عمومي تلاش كنند و حساسيت ها را براي مقابله با آلاينده ها بالا ببرند.

يازرلو با بيان مفاد قانوني بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: معاونت توسعه مديريت و و سرمايه انساني رياست جمهوري موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ، برنامه ارتقاي دانش زيست محيطي را متناسب با نياز كاركنان و مديران دستگاههاي اجرايي تهيه و در قالب آموزش هاي بدو و حين خدمت به مرحله اجرا در آورد.

وي ادامه داد: دوره آموزشي آشنايي با محيط زيست و مديريت آن بعنوان دوره هاي آموزشي الزامي حين انتصاب مديران پايه،‌ميانه و ارشد گنجانده مي شود

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت : تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور دوره هاي آموزشي حقوق محيط زيست، اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار به دوره هاي آموزش شغلي كاركنان گنجانده مي شود و كليه دستگاههاي مشمول به اعزام كارشناسان مربوطه به شركت در دوره هاي مذكور مي شوند.

به گزارش ايسنا، نشست مديران كل آموزش دستگاههاي اجرايي بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه روز يكشنبه مورخ 19 شهريور ماه در سازمان حفاظت محيط زيست با حضور مديران كل آموزش دستگاههاي اجرايي برگزار شد.

انتهاي پيام

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازدیدها 1,713
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 10920
برچسب:


Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری