خانه » شهر من » اجتماعی » شيوه‌هاي فعلي مديريت بيمه بوي كهنگي مي‌دهد

شيوه‌هاي فعلي مديريت بيمه بوي كهنگي مي‌دهد

...


Multimediapics13898Social265.jpg

مديركل پيشين بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه اجتماعي معتقد است: حداقل 2 سال زمان لازم است تا تعهدات عملي «سازمان بيمه سلامت» اجرايي شود و اين سازمان استقرار يابد، لذا ضروريست بدين منظور از روش‌هاي جديد و شيوه‌هاي نوين مديريتي استفاده و روش‌هاي منسوخ كنار گذاشته شود تا بهبود شاخص‌ها و مولفه‌هاي سلامت و اثربخشي سازمان بيمه سلامت حاصل شود.

حميدرضا صفاري در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ايجاد سازمان بيمه سلامت را از آرزوهاي ديرينه دست اندركاران سياستگذاري در عرصه نظام سلامت خواند و اظهار كرد: در واقع اين امر نه تنها يك خواسته ملي بلكه تجربه موفق در عرصه‌هاي بين المللي است و نمونه‌هاي متنوع و متعددي از اين اقدام در نظام‌هاي سلامت پيشرو كشورهاي پيشرفته ديده مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به كليد خوردن تشكيل سازمان بيمه سلامت از حدود 15 سال پيش و پس از تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني و تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني، افزود: پس از ايجاد اين سازمان، رفته رفته نياز به ايجاد سازماني واحد در نظام سلامت كشور نزد مسئولان مختلف احساس شد و حتي طرحي در مجلس در اين زمينه به تصويب رسيد و به دولت وقت نيز ابلاغ شد.

اين پژوهشگر بيمه‌هاي سلامت در ادامه تاكيد كرد: اين طرح عليرغم وجود مصوبه‌هاي قانوني متعدد و متنوع و توصيه‌هاي كارشناسان، تا تصويب برنامه پنجم توسعه و ابلاغ آن همچنان معطل مانده بود.

اين مديركل پيشين بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه در ادامه تشكيل سازمان بيمه سلامت را زمينه ساز حركت در راستاي افزايش سطح كمي و كيفي خدمات بيمه در حوزه بيمه سلامت و پايه خواند و عنوان كرد: تصويب و ابلاغ اين قانون تنها جزئي از اقداماتي است كه بايد تا كنون انجام مي‌شد.

صفاري اضافه كرد: چنانچه در طرح خدمات، وظايف و اختيارات سازمان بيمه سلامت ذكر شده تاكنون هيچ منعي در زمينه‌هاي خريد راهبردي خدمات سلامت براي سازمان‌هاي بيمه‌گر فعلي، حفظ حقوق بيمه شدگان در عرصه‌هاي مديريتي در نظام سلامت كشور، نظارت بر ارائه خدمات بيمه مكمل سلامت و ايجاد سامانه يكپارچه پرونده الكترونيك سلامت وجود نداشت.

به گفته صفاري، فراتر از تصويب اين قانون و ابلاغ آن، انتخاب افرادي است كه اداره چنين سازماني را به عهده مي‌گيرند، چرا كه بايد با پي بردن به اهميت امر نسبت به انجام كارهاي معطل مانده اقدام كنند.

وي در ادامه سازمان بيمه سلامت را موجب سرعت بخشي در تصميم گيري‌هاي كلان در حوزه سلامت كشور، پرهيز از دوباره كاري و تناقض در رفتارهاي بيمه‌اي دانست.

به اعتقاد اين پژوهشگر حوزه سلامت، اين سازمان مي‌تواند زمينه‌هاي لازم براي استقرار عدالت در دسترسي و بهره‌مندي از خدمات تشخيصي درماني را ايجاد كند.

وي همچنين پرهيز از بكارگيري روش‌هاي سنتي و مرسوم و معمول فعلي در سازمان‌هاي بيمه گر را ضروري دانست، چرا كه در اين صورت دير يا زود شاهد كمرنگ شدن نقش سازمان بيمه سلامت در ايجاد ثبات مالي در حوزه‌هاي مختلف بهداشت و درمان كشور خواهيم بود.

به گزارش ايسنا، اين مديركل سابق بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه در ادامه اظهار كرد: در صورت استفاده از روش‌هاي نوين در عرصه بيمه سلامت، حداقل دو سال زمان لازم است تا روند بهره‌مندي مردم از خدمات و مراقبت‌هاي تشخيصي درماني در عرصه بيمه، بهبود يابد.

وي افزود: همچنين با ايجاد سازمان بيمه سلامت درآمدهاي بخش سلامت به صورت متوازن ميان گروه‌هاي ذينفع توزيع مي‌شود، چرا كه اين سازمان از طريق خريد راهبردي خدمات تشخيصي درماني به بهترين ارائه كننده مراقبت‌هاي تشخيصي با مناسب‌ترين شيوه، عادلانه‌ترين تعرفه را پرداخت مي‌كند.

واداشتن سازمان تامين‌ اجتماعي به اداره مراكز تشخيصي درماني اشتباه است

به اعتقاد صفاري، سازمان تامين اجتماعي تا حدود زيادي از ماموريت‌هاي اساسي خود دور شده زيرا اين سازمان از اساس براي ايجاد مراكز درماني تاسيس نشده بود، وظيفه اين سازمان پوشش هزينه‌هاي درمان از طريق نظام‌هاي بيمه‌اي و جاري كردن پوشش بيمه‌اي عمر بازنشستگي و مستمري بگيري براي تامين آتيه كاركنان بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي بود، بنابراين واداشته شدن سازمان تامين اجتماعي به اداره مراكز تشخيصي درماني، اشتباه بوده است.

صفاري در ادامه پيشنهاد داد كه سازمان تامين اجتماعي با بهره‌گيري از تجربيات نوين و برون سپاري فعاليت‌ها در چنين مراكزي به انجام مسئوليت و ماموريت‌هاي مهمتري كه در قانون تشكيل اين سازمان پيش بيني شده است، بپردازد.

به گفته وي، اگر سازمان تامين اجتماعي اكنون توانايي كافي در پرداخت حقوق بازنشستگان و تامين مستمري وظيفه بگيران خود را ندارد، يكي از دلايل آن اين امر است و در صورت برون سپاري فعاليت‌ها شاهد سطح بالاتري از رضايت مندي نزد مردم خواهد بود و در واقع افراد تحت پوشش اين سازمان مي‌توانند نيازهاي تشخيصي و درماني خود را از طريق بهره‌مندي از بيمه پايه و مكملي كه در اساسنامه سازمان بيمه سلامت به آن اشاره شده، تامين كنند.

اين پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه ادغام بخش درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت را موجب افزايش اثربخشي منابع و هدايت صحيح آنها به سمت مراكز ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني خواند، چرا كه ضمن رعايت استانداردهاي مورد تاييد وزارت بهداشت، از انجام اقدام‌هاي غير ضروري و كم اثر مي‌كاهد و البته نيازمند همكاري‌هاي فشرده با سازمان بيمه سلامت در جهت تامين منافع همه شركا خواهد بود.

صفاري در ادامه پيوستن مراكز درماني مستقيم تامين اجتماعي به سازمان بيمه سلامت را سازنده ندانست و افزود: همانطور كه در طي دو دهه گذشته مراكز درماني مستقيم تاثيرات مخربي بر كاركردهاي مطلوب يك نظام بيمه‌اي همچون سازمان تامين اجتماعي داشته است، مي‌تواند باعث دور شدن سازمان بيمه سلامت از اهداف اصلي خود شود.

وي در ادامه تاكيد كرد: لازم است سازمان تامين اجتماعي از فرصت پيش آمده بهره لازم را ببرد و با مديريت صحيح و برنامه‌ريزي دقيق، زمينه ساز واگذاري مراكز تشخيصي درماني به تشكل‌هاي صنفي خارج از حيطه سازمان تامين اجتماعي در چارچوب حفظ حقوق بيمه شدگان باشد و بديهي است كه در چنين شرايطي بخشهاي مديريتي و برنامه‌ريزي سازمان تامين اجتماعي نسبت به پيگيري ساير وظايف اصلي اين سازمان از جمله پوشش بيمه‌هاي اجتماعي و اجراي برنامه‌هاي متنوع بيمه‌اي قدرت بيشتري مي‌يابند.

اين مديركل پيشين بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه در ادامه تاكيد كرد: لازم است اقدامات متوليان سازمان بيمه سلامت در وزارت تعاون و رفاه اجتماعي در راستاي تامين بيمه شدگان باشد نه در راستاي تامين منافع سازمان‌هاي بيمه‌اي و اين سازمان بايد ايجاد شود تا به مردم خدمت كند.

صفاري در ادامه با اشاره به ادغام و يا تعطيلي سازمان بيمه خدمات درماني نيز گفت: اگر بر اساس قانون و مقررات بايد در ساختار اجتماعي سازماني تغييري ايجاد شود، همه بايد مطيع اين قانون باشند و اگر قرار است براي استقرار يك اساسنامه مصوب، سازماني تغيير ساختار دهد يا ادغام شود، بايد اين امر با همكاري كامل تمام متوليان صورت گيرد.

به گفته وي، سازمان بيمه خدمات درماني در طول فعاليتش سازمان ناموفقي نبوده، چرا كه در سالهاي فعاليتش طرح‌هاي موفقي همچون اجراي بيمه روستاييان و عشاير، بيمه خويش فرما، جبران بخش عمده هزينه‌هايي كه توسط مردم قابل پرداخت نبود، تحول در پوشش خدمات و ارائه بسته‌هاي جديد خدمات تشخيصي درماني و غيره را انجام داده است.

انتهاي پيام

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازدیدها 1,562
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 10892
برچسب:


Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری