خانه » شهر من » اجتماعی » اسامي 214 تن از جان باختگان زلزله آذربايجان شرقي اعلام شد

اسامي 214 تن از جان باختگان زلزله آذربايجان شرقي اعلام شد

...


از مجموع اسامي 214 قرباني زلزله استان آذربايجان شرقي، 54 تن بيش از 60 سال و 30 تن كمتر از ده سال سن داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اداره كل پزشكي استان آذربايجان شرقي اسامي و مشخصات 214 نفر از كشته‌شدگان زلزله اخير اين استان را به شرح زير اعلام كرد:

1- فرمان آذرنيا، فرزند حسن، 42 ساله

2- زينب آذري، فرزند علي، 45 ساله

3- طيبه آقازاده، فرزند حسين، 70 ساله

4- زيبا اسكندري، فرزند نورالله، 75 ساله

5- كفايت احمديان، فرزند منبرعلي، 60 ساله

6- تابنده اماني، فرزند حمدالله، 55 ساله

7- عباد اماني، فرزند علي، 7 ساله

8- نيم‌تاج آذرپور، فرزند جعفر، 60 ساله

9- قدير احمدي، فرزند حسين، 75 ساله

10- اسرا اسماعيلي، فرزند سلمان، 2 ماهه

11- نرگس اسماعيلي، فرزند جليل، 50 ساله

12- زهرا اسماعيلي، فرزند نادر، 5 ساله

13- پري اسدزاده، فرزند حمدالله، 75 ساله

14- هاجر احمدي، فرزند لطيف، 45 ساله

15- رقيه اسدي، فرزند حمدالله، 20 ساله

16- صابر اسدي، فرزند محمد، 10 ساله

17- ليلا اسدي، فرزند حسين، 87 ساله

18- صمدالدين افكاري، فرزند باقر، 70 ساله

19- عين‌الدين افكاري، فرزند باقر، 74 ساله

20- ايمان اماني، فرزند امن، 80 ساله

21- زينب امامي، فرزند امن، 75 ساله

22- مهدي امامي، فرزند امام‌ علي، 8 ساله

23- قربان امامي، فرزند علي، 80 ساله

24- سعيده امامي، فرزند اسرافيل، 22 ساله

25- صابر اسدي، 9 ساله

26- صغرا اميني، فرزند محمد، 55 ساله

27- فاطمه اسدياري

28- مشكناز بابايي، فرزند اسماعيل

29- امير باباپور، فرزند فرامرز، 5 ساله

30- فرامرز باباپور، فرزند پناه‌علي، 30 ساله

31- پناه باباپور، فرزند ضربعلي، 85 ساله

32- غلامرضا باقري اقدم، فرزند بيت‌الله، 23 ساله

33- نرگس باقري، فرزند علي‌اصغر، 70 ساله

34- زهرا بياني، فرزند حسين، 70 ساله

35- رقيه بياني، فرزند علي، 16 ساله

36- عاطفه بياني، فرزند علي، 7 ساله

37- الهه بياني، فرزند علي، 4 ساله

38- قربانعلي بابايي، فرزند قوچ علي، 72 ساله

39- عاليه پورحسن علي، فرزند محمد، 58 ساله

40- حبيب پورحسين، فرزند بايرامعلي، 44 ساله

41- جليل پورعلي اكبر، فرزند نعمت، 60 ساله

42- خديجه پورعلي، فرزند اژدر، 23 ساله

43- فاطمه پورباجه باج، فرزند باقر، 70 ساله

44- بهلول پوراكبري، فرزند عوض

45- محمود پوراكبري، فرزند عوض، 74 ساله

46- آذر پرتوي، فرزند قاسم، 14 ساله

47- مهدي پريوش، فرزند حسن، 8 ساله

48- اميرمحمد پورعلي، فرزند فريدون، 1 ساله

49- پروانه تيموري، فرزند رحيم، 30 ساله

50- گوزل تقي‌پور، فرزند حسين، 63 ساله

51- عزيز جنگي، فرزند عباسعلي، 45 ساله

52- سكينه جباري، فرزند اصغر، 55 ساله

53- گل‌آرا جمالي، فرزند خانكيشي، 65 ساله

54- عوض جعفري، فرزند عبدل

55- كبري جعفرپور، فرزند حمزه

56- كوثر جواني، فرزند مرسل، 10 ساله

57- آرمان حضرتيان، فرزند علي، 12 ساله

58- علي حسينيان، فرزند زين‌الله، 22 ساله

59- رضا حسين‌زاده، فرزند صفر، 4 ساله

60- كيميا حسين‌زاده، فرزند علي، 1 ساله

61- اشرف خرمي، فرزند رضا

62- اصغر خرمي، فرزند رضا، 70 ساله

63- اكرم خرمي، فرزند رضا، 60 ساله

64- حميده چرابنده، فرزند رحمان

65- راحله چرابنده، فرزند رحمان، 32 ساله

66- رقيه چمني چايكندي، فرزند احمد، 35 ساله

67- جنين دختر چمني چايكندي

68- اسماعيل دولتي، فرزند محمد، 28 ساله

69- شكر دولتي، فرزند امن، 45 ساله

70- ربابه دانش‌آموزي، فرزند قدير، 29 ساله

71- فاطمه دژباني، فرزند سلطانعلي، 50 ساله

72- پروين داداش‌پور، فرزند علي، 7 ساله

73- مريم دهقان، 60 ساله

74- فاطمه دهقان، فرزند غريب، 27 ساله

75- ليلا ذاكري، فرزند ذكرعلي

76- صمد رضايي، فرزند محرم، 29 ساله

77- محمد رضايي، فرزند محرم، 22 ساله

78- پروين ريحاني، فرزند محرم، 22 ساله

79- مريم رنجبر، فرزند اسماعيل، 12 ساله

80- علي رسول‌پور، فرزند قادر، 7 ساله

81- مرضيه رايزن، فرزند حسين، 40 ساله

82- ظريفه زارعيان، فرزند كريم، 55 ساله

83- خديجه زيادپور، فرزند بهرام، 23 ساله

84- ابراهيم زيادي، فرزند محمد، 75 ساله

85- علي زبان‌دار، فرزند مدد

86- خانم زلفي، 85 ساله

87- سمانه سلماني، فرزند غلام، 66 ساله

88- فاطمه سربازي، فرزند بيت‌الله، 28 ساله

89- محدثه سلماني، فرزند عوض، 5 ساله

90- فريده سلماني، فرزند عوض، 22 ساله

91- حسن سلماني، فرزند فريدون، 65 ساله

92- كريم سلماني، فرزند فريدون، 58 ساله

93- مه‌لقا سلماني، فرزند كريم، 25 ساله

94- حسين سهراب‌زاده، فرزند محرم‌علي، 60 ساله

95- حسين سهرابي، 65 ساله

96- ابوالفضل سهرابيان، فرزند اسلام، 27 ساله

97- احد شيري، فرزند محمد آقا، 30 ساله

98- فريده شكري، فرزند علي، 55 ساله

99- زينب شريفي، فرزند عزت، 23 ساله

100- فرزانه شكري، فرزند فرضعلي، 20 ساله

101- سولماز شكري، فرزند فرضعلي، 18 ساله

102- عاطفه شاداني، فرزند عيوب، 12 ساله

103- امن شرقي

104- اصغر شريفي، فرزند شريف، 80 ساله

105- ريحانه صابري، فرزند ابوالفضل، 4 ساله

106- ابوالفضل صابري، فرزند اميرخان، 60 ساله

107- علي صمدي، فرزند رحيم، 10 ساله

108- رقيه ضيايي، فرزند محمد، 16 ساله

109- نيما طالبي، فرزند مصطفي، 3 ساله

110- مصطفي عبدالله‌زاده، فرزند رسول، 33 ساله

111- صفيه عباسيان، فرزند نصرت، 22 ساله

112- مهدي عابديني، فرزند الله‌وردي، 20 ساله

113- اميرمحمد عابديني، فرزند الله‌وردي، 7 ساله

114- زهرا عباسيان، فرزند بهروز، 3 ساله

115- فريده عبداللهي، فرزند عين‌الله، 23 ساله

116- صفيه عباسپور، فرزند عزت

117- سيم‌زر عبدي، فرزند محسن

118- عنايت‌الله عبدي، فرزند هاشم

119- بهار عبدي، فرزند محسن، 77 ساله

120- فاطمه عبادي، فرزند عباد، 70 ساله

121- اميرحسين عابدپور، فرزند علي، 3 ساله

122- داوود عباسي، فرزند يوسف، 45 ساله

123- معصومه عباسي، فرزند داوود، 16 ساله

124- خانم عباسي، فرزند علي، 80 ساله

125- معصومه عزيزميداني، فرزند عزيز، 72 ساله

126- فرناز عزيز، فرزند اصغر، 7 ساله

127- سكينه غضنفري، فرزند محمد، 73 ساله

128- معصومه عليزاده، فرزند يوسف، 23 ساله

129- صاحبعلي عبدي، فرزند قربان

130- زهرا غفارزاده، فرزند قربان، 1 ساله

131- زين‌الله غفارزاده، فرزند غفار، 65 ساله

132- زهرا غيوري، فرزند حسين، 75 ساله

133- علي فيله شرمي، فرزند بهلول، 5 ساله

134- زكيه فرامرزي، فرزند صاحبعلي

135- حليمه فولادي، فرزند حسن آقا

136- نرگس فرجي، فرزند خليل، 70 ساله

137- طاهره فلكي، فرزند جعفر، 55 ساله

138- نرگس فعلي شرمي، فرزند حسين، 71 ساله

139- ايپكناز فتحي، فرزند حسين، 45 ساله

140- ياسمن قوچي، فرزند قوچعلي، 57 ساله

141- الناز قاسمي، فرزند جعفر، 40 ساله

142- صاحب قويدل، فرزند زينال، 65 ساله

143- فاطمه قديمي، فرزند علي، 55 ساله

144- فاطمه كارگري، فرزند قدير، 25 ساله

145- حميد كارگري، فرزند قدير، 20 ساله

146- سكينه كريمي، فرزند حافظعلي، 77 ساله

147- نصرت كريمي، فرزند رحيم، 75 ساله

148- زهرا كريم‌پور، فرزند نصرت، 32 ساله

149- مهناز كريم‌پور، فرزند توكل

150- زينب لطفي، فرزند يدالله، 60 ساله

151- حديثه لطفي، فرزند عوض، 2 ساله

152- رقيه لطفي، فرزند عوض، 14 ساله

153- زهرا لاله‌زاري زنگباد، فرزند علي، 60 ساله

154- ثريا لطف‌الله‌پور، فرزند سواد

155- آرزو لطفي، فرزند بيوك آقا

156- مليحه لطف‌الله‌زاده، فرزند قدرت، 28 ساله

157- مريم معرفت، فرزند قربان، 12 ساله

158- بهار مولايي مولاري، فرزند عليرضا، 25 ساله

159- قيمت محمدپور

160- نساء ميرزاييان، فرزند عزت، 80 ساله

161- ناهيده موسايي، فرزند عوض، 29 ساله

162- خديجه محمدي، فرزند محمد، 35 ساله

163- بالاخانم موسوي اقدم، فرزند ميرمحسن، 82 ساله

164- محمد موحدي، فرزند الله‌وردي، 77 ساله

165- خانم نساء محمدي، 70 ساله

166- بيوك خانم ممي‌پور، فرزند محمدعلي

167- علي مرادي، فرزند عبدالله، 55 ساله

168- خاتون مهيني، فرزند قربان

169- مريم محبوبي، فرزند محمد

170- اميرمحمد محوي، فرزند بيت‌الله

171- نگار محمدي، فرزند قادر

172- بهار مالالاري، فرزند عليرضا

173- سودابه محرم‌زاده، فرزند محبت

174- فضه متقي، فرزند تقي، 55 ساله

175- ياخچي خانم محرمي، فرزند نريمان، 32 ساله

176- نوزاد محمدپور، فرزند ابراهيم، 3 ماهه

177- هدايت مردمي‌پور، فرزند قربان، 75 ساله

178- مهري محوي، فرزند قدرت، 4 ساله

179- طيبه منافي، فرزند علي، 40 ساله

180- محمد محرمي، فرزند بشير، 24 ساله

181- پري ممي‌پور، فرزند اسماعيل، 85 ساله

182- محرم ممي‌پور، فرزند حسنعلي، 65 ساله

183- علي مفرحي، فرزند حسن، 7 ساله

184- فاطمه مفرحي، فرزند علي اشرف، 40 ساله

185- ليلا نعمتي، فرزند گل ميرزا، 22 ساله

186- فرج نجف‌پور، فرزند عيسي

187- بيوك آقا نويدي تازه‌ كند، فرزند اسماعيل

188- رضا نويدي، فرزند حسين

189- رقيه نجف‌پور، فرزند بهلول

190- هانيه ناصري، فرزند مختار، 30 ساله

191- المان ناصري، فرزند حسين، 8 ساله

192- زهرا نامور، فرزند باباكيشي، 75 ساله

193- فاطمه نجفي، فرزند ابراهيم، 70 ساله

194- الله‌وردي نامور، فرزند الله‌وردي، 74 ساله

195- ليلا نجف‌پور، فرزند بيوك آقا، 24 ساله

196- بيوك آقا نويدي، فرزند اسمعلي، 65 ساله

197- رضا نويدي، فرزند حسين، 9 ساله

198- عصمت نوري، فرزند عبدالله، 70 ساله

199- مهدي ناصري، فرزند حسين، 7 ساله

200- المناز نايبي، فرزند نقي

201- عصمت واحدي، فرزند ستار، 43 ساله

202- فاطمه وكيلي، فرزند فرهاد، 6 ساله

203- ستايش همت‌جو، فرزند عباسقلي، 5 ماهه

204- فهيمه هادي، فرزند محمود، 27 ساله

205- ناهيده هاشم‌نژاد، فرزند اكبر، 19 ساله

206- سميه يگانه، فرزند قربانعلي، 14 ساله

207- صفيه يوسفي، فرزند عبدالله، 50 ساله

208- علي ياري، فرزند ابراهيم، 2 ساله

209- ابراهيم ياري، فرزند علي، 70 ساله

210- معصومه 12 ساله

211- مهري 25 ساله

212- هاجر 42 ساله

213- فرزان 60 ساله

214- پروين 8 ساله

انتهاي پيام

پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازدیدها 1,362
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 10224
برچسب:


Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری